Privacy beleid

Uw privacy is voor ons van groot belang

Privacyverklaring

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) Privacy verklaring
Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) van kracht. De regels omtrent het gebruik van persoonsgegevens zijn veranderd. In onderstaande leggen wij uit hoe Dierenarts Ede hiermee omgaat.

Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij deze altijd netjes gebruiken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens van de patiënt (diersoort, geslacht, ras, leeftijd, chipnummer, paspoortnummer en medische gegevens)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN) van cliënten die onder bewind staan of een betalingsregeling wensen.
 • Geboortedatum

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Als u zich bij ons inschrijft, geeft u ons toestemming voor het verwerken van uw gegevens. Wij gebruiken deze gegevens met zorg. Wij hebben de gegevens nodig voor een correcte uitvoering van onze diensten.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om de medische gegevens van uw huisdier bij te kunnen houden.
 • Om uw huisdier op te roepen met behulp van een oproepkaart voor de vaccinatie.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Het versturen van onze nieuwsbrief.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens niet met andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is om ons werk uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld een doorverwijzing naar een specialist of het insturen naar een laboratorium) of wanneer wij dat wettelijk verplicht zijn.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw gegevens worden opgeslagen zolang de samenwerking bestaat, of zolang de wet verplicht. Zonder mondelinge of schriftelijke beëindiging van de samenwerking zullen uw gegevens maximaal 10 jaar actief blijven in ons administratieprogramma.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dit betekent dat u bij ons uw gegevens en dat van uw huisdier op kunt vragen. Om zeker te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan kunnen wij u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs (waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt, dit ter bescherming van uw privacy). Hierbij kunt u gebruik maken van de app KopieID.

Wij willen u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bescherming van uw gegevens is van groot belang. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: info@dierenartsede.com.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker tussen zit.

Geautomatiseerde gegevensverzameling

Wij gebruiken de volgende computerprogramma’s of systemen:

 • TNG Veterinair administratie programma, dit programma inclusief database draait lokaal.
 • Huisdierenzorgplan, deze verwerkt de gegevens van het huisdierenzorgplan lees het privacy beleid van het huisdierenzorgplan op www.premierpetcareplan.com/nl/terms-conditions/privacybeleid
 • Gmail – e-mail
 • Laposta – nieuwsbrief
 • Website systeem – WordPress

Cookies

Deze website gebruikt cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Er zijn verschillende cookies, waarbij een paar noodzakelijk zijn om de site te laten werken. Bij het bezoeken van onze website kunt u aangeven welke cookies geplaatst mogen worden. Indien u kiest voor het niet plaatsen van bepaalde cookies, dan is het mogelijk dat de site niet optimaal werkt en dat voorkeuren niet bewaard blijven.

U heeft op elk moment de mogelijkheid deze cookie-toestemming weer in te trekken door te klikken op de cookiebanner die in beeld blijft staan. 

Verwijderen cookies
Eenmaal geplaatste cookies op uw PC, tablet of mobiel kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser. 

Op onze website staan links naar social media. Bij gebruik daarvan verzamelen de beheerders van die diensten uw gegevens.

Ede, 5 april 2024

Contact

Molenstraat 158, Ede
0318 - 610 112
SPOED

Volg ons

Openingstijden

Maandag: 08:30 - 19:00 uur
Dinsdag: 08:30 - 17:30 uur
Woensdag: 08:30 - 19:00 uur
Donderdag: 08:30 - 17:30 uur
Vrijdag: 08:30 - 19:00 uur

Behandeling volgens afspraak

Contact

Molenstraat 158, Ede
0318 - 610 112
SPOED

Volg ons

Openingstijden

Maandag: 08:30 - 19:00 uur
Dinsdag: 08:30 - 17:30 uur
Woensdag: 08:30 - 19:00 uur
Donderdag: 08:30 - 17:30 uur
Vrijdag: 08:30 - 19:00 uur

Behandeling uitsluitend volgens afspraak

© 2024 | Dierenarts Ede
Design & Realisatie: Pica2Studio
© 2024 | Dierenarts Ede

Design & Realisatie: Pica2Studio